Ixaxar

Einstein je mŕtvy.... Shakspeare je mŕtvy.... Ani ja sa necítim dobre.....

Homepage